PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÁC KCN

- Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

•Hoạch định, triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch đầu tư kinh doanh các Khu Công Nghiệp;

•Thiết lập cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị để thực hiện mục tiêu kế hoạch, chiến lược;

•Tạo động lực, huấn luyện và đào tạo phát triển nguồn nhân lực;

Kiểm soát hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh các Khu Công Nghiệp

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

•Thái độ làm việc tích cực, trung thực, liêm chính, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao;

•Có tư duy, tầm nhìn chiến lược và khả năng thiết lập hệ thống quản trị thông qua các quy định, quy trình;

•Có kiến thức về đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp. Nắm vững các quy định và quy chuẩn về đầu tư xây dựng;

•Tối thiểu 5 năm làm việc tại vị trí Tổng Giám đốc hoặc Phó TGĐ tại các doanh nghiệp đầu tư, quản lý Khu Công Nghiệp;

Tiếng Anh lưu loát, có kinh nghiệm đàm phán và làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài

Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, .....
Số lượng ứng viên : 5
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, .....
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 1