PHÓ PHÒNG VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

1. Mô tả công việc:

 • Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng/ Giám Đốc Truyền thông trong việc định hướng và hoạch định các chiến lược truyền thông văn hóa .
 • Định hướng kế hoạch hoạt động truyền thông cho các đơn vị trực thuộc KPH theo từng năm
 • Định hướng, chuẩn hóa và hỗ trợ các báo cáo hoạt động của phòng VH-TT trình cho Ban LĐ theo từng Quý, năm
 • Tổ chức các phương pháp quản trị tổng thể cho các hoạt động chuyên môn của phòng VH-TT.
 • Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo, quản lý, đánh giá nhân viên trong phạm vi quản lý.
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát ngôn ngữ và văn hóa đối với các hoạt động truyền thông marketing các dòng sản phẩm
 • Xây dựng các chương trình nâng cao chuyên môn đối với các hoạt động truyền thông marketing (cho thương hiệu & sản phẩm)
 • Tổ chức các hoạt động và xây dựng các quy trình kiểm soát các loại thông tin ra vào công ty dưới nhiều hình thức
 • Kiểm duyệt tổng thể tất cả các nội dung được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức theo sự phân công.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

2.1. Yêu cầu chung:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Văn hóa...
 • Tiếng Anh: có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

2.2. Kiến thức và kỹ năng:

 • Am hiểu chuyên sâu về hoạt động văn hóa và truyền thông
 • Có mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí và địa phương
 • Hiểu được đặc thù văn hóa vùng miền và hiểu rõ định hướng văn hóa công ty
 • Khả năng tham mưu, tư vấn hiệu qua cho GĐ VHTT về hoạt động văn hóa truyền thông tại khu vực
 • Khả năng kiểm soát, phân tích nội dung, khả năng viết và sử dụng ngôn từ chuẩn.
Vị trí tương tự