NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 10

1/ Mô tả công việc:

 • Thực hiện các hồ sơ pháp lý về môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, sổ đăng ký chủ nguồn thải, hồ sơ cấp phép xả thải, …
 • Thực hiện các báo cáo về môi trường, an toàn hóa chất định kỳ trình nộp cơ quan quản lý nhà nước: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo xả thải nước thải, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo an toàn hóa chất.
 • Kiểm tra, giám sát định kỳ và thường xuyên việc tuân thủ, chấp hành quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động xả thải, quản lý chất thải, khí thải, sử dụng hóa chất của các công ty.
 • Thiết kế, lên khối lượng, lập dự toán và giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải.

2/ Tiêu chuẩn tuyển dụng:

2.1. Yêu cầu chung:

 • Tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
 • Sử dụng thành thạo Autocad, Office (Word, Excel, Power point), Project và các phần mềm liên quan.

2.2. Kiến thức và kỹ năng:  

 • Có kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải;
 • Có kinh nghiệm thiết kế, lên khối lượng, lập dự toán và giám sát thi công hệ thống xử lý nước thải
 • Nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý nước thải, môi trường
 • Tiếp cận tốt công nghệ, biết ứng dụng công nghệ mới vào công việc;
 • Biết lập các báo cáo, hồ sơ môi trường liên quan đến công việc.

3/ Địa điểm làm việc: KCN Cơ khí và ô tô Chu Lai - Trường Hải.

Vị trí tương tự
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 20
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 15