Kỹ thuật viên Đồng, sơn - Làm việc tại Lạng Sơn

- Tại : Lạng Sơn - Số lượng ứng viên : 5

Mô tả công việc:

- Thực hiện sửa chữa xe cho khách hàng theo sự phân công của trưởng nhóm, tổ trưởng.

- Bảo quản xe và các tài sản trên xe của khách hàng.

- Vệ sinh xe khách hàng sạch sẽ sau khi sửa chữa.

- Bảo quản các công cụ, dụng cụ sửa chữa.

- 5S & an toàn lao động khu vực làm việc thường xuyên.

- Báo cáo cho trưởng nhóm, tổ trưởng khi có công việc phát sinh.

- Tự trao dồi, rèn luyện để nâng cao thái độ và năng lực.

- Kèm cặp học nghề trong công việc.

Yêu cầu:

- Giới tính: Nam            Độ tuổi: 18 đến 30 tuổi.  

- Trình độ: Lao động phổ thông

- Tận tâm công việc, trung thực và có tính kỷ luật cao. Sức khỏe tốt.

- Sẵn sàng đi công tác dài hạn, chịu áp lực công việc cao. Có định hướng gắn bó lâu dài.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Số lượng ứng viên : 4
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Số lượng ứng viên : 4
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Quảng Ngãi
Số lượng ứng viên : 5