Kế toán trưởng

- Tại : Hà Nội - Số lượng ứng viên : 1

► Mô tả công việc:

Kế toán tài chính - thuế:

• Xây dựng, triển khai thực hiện mô hình quản lý tài chính kế toán cho Chi nhánh, cửa hàng theo mục tiêu và chiến lược của Ban Giám đốc.

• Tổ chức, điều hành hoạt động tài chính kế toán tại các Chi nhánh & showroom.

• Xây dựng nhu cầu vốn, kiểm soát sử dụng nguồn vốn, quản lý tài chính tại Chi nhánh và Showroom.

• Phối hợp với các cấp quản lý trong Chi nhánh, Showroom điều hành hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh Doanh.

• Thực hiện các báo cáo quản trị phục vụ điều hành hoạt động từ ban lãnh đạo.

• Tham gia lập báo cáo khả thi dự án phát triển mới, nâng cấp Showroom & xưởng dịch vụ.

• Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan chức năng (Thuế, ngân hàng, bảo hiểm…) để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Chi nhánh.

Kế toán quản trị:

• Tham gia xây dưng, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định quản trị hoạt động tại Chi nhánh.

• Kiểm soát thực hiện việc chính sách lương (lương ngày công, lương năng suất..) và phúc lợi.

• Phân tích đánh giá, tham mưu cho Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận trong hiệu quả từng mảng hoạt động Bán hàng; Dịch vụ phụ tùng; Kinh doanh khác; hiệu quả kinh doanh của từng Showroom.

• Định biên nhân sự, phân công công việc, thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân sự kế toán.

► Tiêu chuẩn tuyển dụng:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp, kế toán – kiểm toán. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

• Có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán trưởng công ty bên ngoài.

• Năng lực hoạch định: có khả năng phân tích, xây dựng kế hoạch tài chính.

• Năng lực quản trị: Có khả năng xây dựng kế hoạch hoạt động BP TCKT. Kiểm soát nguồn vốn, chi phí đơn vị. Khả năng triển khai và kiểm soát tính tuân thủ các chính sách, qui trình, quy định liên quan đến hoạt động TCKT.

• Có kiến thức chuyên sâu, am hiểu các nghiệp vụ tài chính - kế toán, thuế.

• Tâm thế của người quản lý: gương mẫu, chủ động cao trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp tốt. Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành (tương đương IELTS 5.0).

►  Nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: tuyendungkvnb@thaco.com.vn

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HN - Ke toan truong - Tran Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2