KẾ TOÁN CÔNG NỢ

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

1. Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ để ghi nhận sổ sách kế toán về công nợ.
 • Hạch toán, quản lý chi phí lương, bảo hiểm; ghi nhận doanh thu, thu nhập, các khoản cho vay và xuất hóa đơn chính xác, đầy đủ và kịp thời.
 • Lưu trữ chứng từ kế toán các khoản phải thu, phải trả đầy đủ và khoa học

2. Quản trị nghiệp vụ công nợ

 • Kiểm tra theo dõi tài khoản công nợ, phối hợp với các bộ phận/đơn vị có liên quan để đôn đốc, thu hồi, thanh toán công nợ đúng hạn và đúng đối tượng.
 • Kiểm tra và thực hiện xác nhận công nợ trực tiếp với từng đối tượng.
 • Soát xét, lập báo cáo quản trị công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, các khoản cho vay định kỳ.
 • Soát xét, lập báo cáo phân tích tình hình biến động chi phí theo khoản mục phí định kỳ.
 • Tư vấn, hỗ trợ các bộ phận, chi nhánh và Công ty con trong việc hạch toán, quản lý và đối chiếu công nợ
 • Tham gia xây dựng quy trình quy định, công cụ quản trị công nợ; đề xuất xây dựng chính sách quản trị công nợ hiệu quả.
 • Tham mưu cho Phó phòng các phương án quản lý, xử lý thu hồi công nợ, điều tiền giữa các đơn vị trong cùng hệ thống.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 • Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế Toán
 • Ít nhất có 02 năm kinh nghiệm về công tác kế toán tại công ty có quy mô lớn hoặc có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Nắm vững nghiệp vụ kế toán thanh toán quốc tế, LC và Nợ vay.
 • Hiểu biết cơ bản các chính sách, quy định về kế toán và thuế
 • Kỹ năng phân tích, xử lý, tổng hợp số liệu kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
 • Có khả năng lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch.
 • Anh văn tương đương IELTS 4.5 trở lên
 • Vi tính: Sử dụng thông thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.
 • Có thái độ làm việc tích cực.
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
 • Nộp hồ sơ ứng tuyển: Nhấn vào nút "Ứng tuyển" hoặc gửi hồ sơ (kèm hình) đến Phòng Nhân sự qua email hr@thaco.com.vn; voxuancuong@thaco.com.vn theo tiêu đề [Họ tên]_[Vị trí ứng tuyển]_[Nơi làm việc] (Ví dụ: Trần Hoàng_Trợ lý Kinh doanh_TPHCM)
Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Gia Lai
Số lượng ứng viên : 1