Giám đốc Showroom Ô tô - Làm việc tại KVBB

- Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc - Số lượng ứng viên : 5

Mô tả công việc:

Điều hành kinh doanh:

- Hoạch định kế hoạch kinh doanh tổng thể của đơn vị (bán xe, DVPT và kinh doanh khác ) theo từng thời kỳ với các chỉ tiêu được giao theo chiến lược của công ty. Điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi từ thị trường hoặc chủ trương của Khu vực và Tổng công ty.
- Tổ chức các họat động dịch vụ hậu mãi và chăm sóc KH đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Quản lý thị trường, thông tin khách hàng, nhu cầu sản phẩm tại địa phương.Thực hiện khảo sát, dự báo tình hình thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh tại Khu vực quản lý.
- Quản lý thương hiệu và phát triển thị phần tại thị trường khu vực.

Điều hành Tài chính – Kế toán:

- Kiểm soát công tác tài chính, kế toán theo pháp luật và chính sách của Công ty.
- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu tài chính.
- Kiểm soát chi phí, quản lý sử dụng nguồn vốn và tài sản của công ty tại đơn vị hiệu quả.

Quản trị Nhân sự:

- Tổ chức bộ máy điều hành các bộ phận tại đơn vị. Lập sơ đồ tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp với công việc.
- Đề xuất tuyển dụng, thuyên chuyển, chấm dứt HĐLĐ, kỷ luật các vi phạm của CBCNV.
- Tổ chức đánh giá xếp loại, nâng lương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm.
- Thực hiện công tác hoạch định, định biên, huấn luyện, định hướng phát triển nhân sự.

Các công tác khác và điều hành chung:

- Giám sát việc thực hiện đúng Nội quy, quy chế của CBCNV. Triển khai, kiểm soát thực hiện các quy trình, quy định hành chính do Tổng công ty ban hành, quản lý tài sản, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất và tài sản công tại đơn vị.
- Quản lý văn hóa tại đơn vị theo định hướng chung về văn hóa của Tổng công ty. Tổ chức các hoạt động mang tính tập thể và cộng đồng trong phạm vi đơn vị theo quan điểm, chủ trương từ Khu vực.
- Cập nhật chiến lược, chính sách, quan điểm quản trị của Tổng công ty. Phổ biến và triển khai kịp thời cho CBCNV.
- Lãnh đạo về mặt tinh thần cán bộ, nhân viên. Kết hợp các bộ phận, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các CBCNV nâng cao sức mạnh tập thể của đơn vị.
- Nắm bắt sâu sát thực tế và có ý kiến đóng góp về cấp trên những bất cập trong việc quản lý, thực hiện các chủ trương chính sách của công ty, giúp cho Công ty có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
- Xây dựng, duy trì các mối quan hệ và đại diện công ty làm việc với các đối tác, cơ quan ban ngành, địa phương để phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Giới tính: Nam/ nữ Độ tuổi: 35 - 50.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing, Công nghệ ôtô, Cơ khí ôtô..).
- Kinh nghiệm: 05 năm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực ôtô.
- Tận tâm cống hiến, trung thực và có tính kỷ luật cao.
- Sẵn sàng đi công tác dài hạn, chịu áp lực công việc cao.
- Có khả năng xây dựng, triển khai các kế hoạch kinh doanh, khả năng quản lý, điều hành showroom.
- Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và tạo động lực làm việc cho nhân viên.
- Có định hướng gắn bó lâu dài.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Anh văn giao tiếp.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Lâm Đồng
Số lượng ứng viên : 4
Tại : Bình Phước
Số lượng ứng viên : 6
Tại : Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 10