GIÁM ĐỐC KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng chiến lược, triển khai, quản trị thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh sản phẩm trái cây:

•Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

•Dự báo nhu cầu, phát triển thị trường.

•Xây dựng, tổ chức, quản trị bộ máy, đội ngũ nhân sự kinh doanh.

•Tham mưu, tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình hoạt động kinh doanh & quản trị hoạt động.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

•Tốt nghiệp đại học

•Am hiểu thị trường trái cây, nông sản quốc tế (đặc biệt là thị trường nông sản tại Trung Quốc).

•Sử dụng thành thạo tiếng Trung & tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

•Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng đào tạo, động viên.

•Nhạy bén, có đam mê ngành nông nghiệp.

•Có kinh nghiệm làm quản lý kinh doanh ngành hàng nông sản/trái cây ở các công ty có quy mô tương đương (doanh thu hàng năm trên 2000 tỷ)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 54
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 37
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 56