GIÁM ĐỐC KINH DOANH – MARKETING KPH YANGON – MYANMAR

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh – marketing khu phức hợp Yangon – Myanmar.
  • Tổ chức quản lý, điều hành tổng thể hoạt động kinh doanh – marketing.
  • Tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển các dự án khu phức

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

  • Thái độ làm việc tích cực, trung thực, liêm chính, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao.
  • Có tư duy quản trị và kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các khu phức hợp có quy mô lớn, cao cấp ở trong và ngoài nước.
  • Kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và marketing.
  • Khả năng tư duy sáng tạo, nhạy bén trong kinh doanh, huấn luyện-đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.
  • Tiếng Anh: Khả năng đàm phán kinh doanh và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Yangon - Myanmar

Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, .....
Số lượng ứng viên : 5
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, .....
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 1