Giám đốc Hành chính THACO

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm quản trị nghiệp vụ, tổ chức dịch vụ và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Ban Hành chính THACO.

- Tham mưu cho Ban TGĐ, Giám đốc các Khối ngành nghề về quản trị và tổ chức dịch vụ hành chính.

- Hoạch định, xây dựng và triển khai kế hoạch quản trị nghiệp vụ, dịch vụ hành chính.

- Chủ trì xây dựng các chế độ chính sách, quy định, quy trình khung về nghiệp vụ, dịch vụ hành chính.

- Quản lý kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng cho các công ty, chi nhánh trực thuộc THACO.

- Hoạch định kế hoạch nhân sự, xây dựng các chương trình đánh giá, khung lương, tiêu chí tuyển dụng, khen thưởng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự trực thuộc.

- Xây dựng các chương trình huấn luyện nghiệp vụ hành chính.

Tiêu chí - Tiêu chuẩn yêu cầu:

- Có thái độ làm việc tích cực, trung thực, gương mẫu, liêm chính.

- Có kiến thức chuyên sâu về Quản trị Hành chính, khả năng hoạch định, xây dựng quy trình, quy định tác nghiệp công việc hành chính.

- Có khả năng thuyết trình, quản trị nhân sự, có kinh nghiệm làm công tác quản trị hành chính tại các tập đoàn, công ty lớn, tập đoàn nước ngoài.

- Tiếng Anh: có khả năng giao tiếp tốt; Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo; có kỹ năng đào tạo nghiệp vụ soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ hồ sơ.

- Giới tính: Nam; Độ tuổi: 35 - 45 tuổi.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1