[Gia Lai] Chuyên viên Kế toán Dịch vụ

- Tại : Gia Lai - Số lượng ứng viên : 1

► Mô tả công việc:

Hoạt động mua hàng:

 • Nhận hóa đơn đầu vào, thực hiện nhập kho và đối chiếu thực tế nhận hàng với quản lý kho phụ tùng.
 • Hạch toán tạm ứng và quyết toán chi phí gia công, mua ngoài.
 • Lập bảng theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán cho Công ty phân phối.
 • Định kỳ thực hiện công tác kiểm kê kho.

Hoạt động bán hàng:

 • Cập nhật và theo dõi giá từng loại phụ tùng.
 • Thực hiện xuất kho phụ tùng ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn phụ tùng bán lẻ ghi nhận doanh thu.
 • Lập bảng theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thanh toán, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.
 • Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh phụ tùng (chi phí hoa hồng môi giới, marketing, ... ).

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ:

 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ và sổ sách theo quy định..

► Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo: Kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Am hiểu các phần hành nghiệp vụ tài chính kế toán. Sử dụng tốt các phần mềm kế toán và phần mềm hỗ trợ.
 • Tiếng Anh giao tiếp.

►  Nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: hr-auto@thaco.com.vn hoặc buithithanhthuy1@thaco.com.vn

►  Nộp hồ sơ trực tiếp: 

BP Nhân sự của Chi nhánh Gia Lai - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tại Địa chỉ: 1025 Trường Chinh, Xã Chư Hdrong, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HCM - CV ke toan DVPT - Tran Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Gia Lai
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2