CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 3

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Tham gia xây dựng chương trình hợp tác tín dụng bán lẻ với các tổ chức tín dụng.

-Tham gia xây dựng kế hoạch tín dụng bán lẻ cho Khối và các đơn vị.

-Tham gia xây dựng quy trình, biểu mẫu báo cáo tín dụng

-Tổng hợp đánh giá hoạt động tín dụng định kỳ cho Khối.

-Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát dữ liệu đơn vị để báo cáo số liệu kịp thời và chuẩn xác.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, ngân hàng; ưu tiên có chứng chỉ CFA./CFO.

-Có kiến ​​thức về quản trị TCKT, kiến thức kinh tế vĩ mô, tài chính ngân hàng;

-Ưu tiên có kinh nghiệm đảm trách vị trí công việc tương đương chức danh ứng tuyển tại các tập đoàn trong và ngoài nước;

-Tiếng Anh & công nghệ thông tin: giao tiếp, đàm phán và biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số hoá

Vị trí tương tự
Tại : Gia Lai
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Gia Lai
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2