Chuyên viên Quản lý đất đai

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 2

Yêu cầu chung:

Tuổi: Từ 24 đến 30

Giới tính: Nam

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Địa chính

Ngoại ngữ: Anh văn (tương đương Toeic 450)

Mô tả công việc:

1. Quản lý hiện trạng, đất đai:

  • Thực hiện công tác quản lý đất tại KPH trên cơ sở pháp luật hiện hành. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về quản lý, khai thác, sử dụng đất có hiệu quả.
  • Vận dụng các văn bản pháp luật đất đai để triển khai vào thực tế công việc.
  • Thực hiện thủ tục để được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Giải quyết, xử lý tranh chấp về đất đai và quản lý sử dụng đất.
  • Liên hệ với các cơ quan ban ngành để quản lý, khai thác, sử dụng đất có hiệu quả.
  • Thực hiện công việc quản lý hiện trạng.
  • Tham gia thực hiện, xử lý các tồn tại các dự án đã đầu tư hạ tầng KCN&Đô thị.

2. Đền bù, giải phóng mặt bằng:

  • Thực hiện việc thoả thuận địa điểm, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai trình tự thu hồi đất, kế hoạch đền bù giải toả- giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư theo quy định..
  • Đại diện cho công ty tham gia hội đồng bồi thường,thực hiện nhiệm vụ của nhà đầu tư trong việc thẩm định các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng KCN, Đô thị.
Vị trí tương tự
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 2