Chuyên viên môi trường

Ngày đăng : 06/04/2017 - Ngày hết hạn : 31/05/2017 - Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam - Số lượng ứng viên : 3

Mô tả công việc:

 • Thực hiện các hồ sơ pháp lý về môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, sổ đăng ký chủ nguồn thải, hồ sơ cấp phép xả thải, …
 • Thực hiện các báo cáo về môi trường, an toàn hóa chất định kỳ trình nộp cơ quan quản lý nhà nước: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo xả thải nước thải, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo an toàn hóa chất.
 • Thiết kế mới, hoặc đề xuất phương án cải tạo nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải, khí thải tại các đơn vị trong KPH
 • Giám sát quá trình thi công, lắp đặt và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung KCN
 • Triển khai thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp: Đại học, chuyên ngành quản lý môi trường, công nghệ, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, kỹ thuật năng lượng & môi trường.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực môi trường .
 • Thái độ tích cực, giao tiếp ứng xử nhanh nhẹn.
 • Anh văn: Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh; Giao tiếp được tiếng Anh.
 • Vi tính: Thành thạo tin học văn phòng, Autocard.
 • Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán & thuyết trình hiệu quả; Lập kế hoạch và tổ chức công việc/ quản lý thời gian.
Vị trí tương tự
Ngày đăng : 15/05/2017
Ngày hết hạn: 30/06/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, .....
Số lượng ứng viên : 50
Ngày đăng : 11/04/2017
Ngày hết hạn: 30/06/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 10
Ngày đăng : 06/02/2017
Ngày hết hạn: 30/06/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 2
Ngày đăng : 06/02/2017
Ngày hết hạn: 30/06/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 2