Chuyên viên kinh doanh (Công ty Hóa chất)

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

 • Bán hàng:

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng

Phản hồi thông tin cho khách hàng

Triển khai thực hiện và theo dõi tiến độ giao hàng 

Khảo sát nhu cầu của khách hàng và xây dựng chỉ tiêu bán hàng theo tháng/ quý/ năm

 • Nghiên cứu thị trường:

Khảo sát, thu thập thông tin từ thị trường, khách hàng,… nhằm cải tiến, phát triển sản phẩm

Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 • Tìm hiểu và dự báo thị trường:

Tham gia xây dựng chính sách giá cho khách hàng, nhóm khách hàng

 • Kế hoạch vật tư:

Theo dõi kế hoạch sản xuất, theo dõi tồn kho

Kết hợp với phòng kinh doanh KPH để tìm kiếm,phát triển thêm nhà cung cấp

 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện:

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình giao hàng, bán hàng

Tổ chức đánh giá và lập hồ sơ theo dõi nhà cung cấp: giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng, chất lượng dịch vụ, …

Tham mưu cho Ban lãnh đạo để lựa chọn loại vật tư, thiết bị, dụng cụ phù hợp.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ hoá học.
 • Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản đáp ứng công việc.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, biết tìm kiếm và phát triển thị trường.
 • Phương pháp tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.
 • Biết tổ chức đánh giá và lập hồ sơ theo dõi theo định kỳ.
Vị trí tương tự
Tại : Tây Ninh
Số lượng ứng viên : 10
Tại : Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 20
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 10
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 5