Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng chương trình và thực hiện kiểm toán, lập báo cáo và thực hiện kiểm tra cải tiến sau kiểm toán.

- Hỗ trợ thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ (Chính sách/Quy chế/Quy trình/Quy định…).

- Nhận diện rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống kiểm soát để khuyến nghị, cảnh báo và kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn nghiệp vụ (tài chính-kế toán-thuế…) phù hợp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Nam, tốt nghiệp Đại học thuộc lĩnh vực Kế toán–Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật.

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Kiểm toán từ 4 năm trở lên.

- Chứng chỉ ngành nghề liên quan như Hành nghề Thuế hoặc CPA. Trình độ B tiếng Anh hoặc tương đương.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan.

- Vận dụng thành thạo kiến thức tài chính–kế toán–kiểm toán, hệ thống pháp luật thực hiện kiểm toán.

- Khả năng trình bày, soạn thảo Báo cáo và văn bản phù hợp.

- Hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Khả năng phát hiện các điểm bất cập, rủi ro về nghiệp vụ/kế toán/thuế và tư vấn giải pháp phù hợp.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Số lượng ứng viên : 2