CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI SẢN

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

•Ghi chép, hạch toán các phát sinh liên quan đến TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đúng quy định theo Công ty và nhà nước.

•Phối hợp bộ phận XDCB và Hành chính thực hiện công tác bàn giao tài sản hình thành từ XDCB cho đơn vị.

•Tham gia xây dựng chính sách, quy trình, quy định hạch toán, quản lý tài sản cố định (Quy định hạch toán tăng TSCĐ từ mua sắm, hình thành từ XDCB, điều chuyển giữa các đơn vị; Quy định hạch toán giảm tài sản do điều chuyển và thanh lý; Quy định về trích khấu hao, phân bổ chi phí; Quy trình về kiểm kê tài sản; Quy định về lưu trữ  hồ sơ,…). Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan TSCĐ cho đơn vị.

•Tham gia xây dựng các công cụ quản trị tài sản.

•Kiểm soát TSCĐ toàn hệ thống: Lập báo cáo, theo dõi tình hình biến động TSCĐ; Đánh giá hiện trạng tài sản; Đánh giá công tác bảo trì, duy tu tài sản; Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản,…

•Triển khai công tác kiểm kê trên toàn hệ thống. Lập báo cáo kiểm kê, cập nhật kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kiểm kê toàn hệ thống.

•Lưu trữ chứng từ kế toán tài sản cố định đúng quy định của Công ty và Nhà nước.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

•Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế Toán.

•Ít nhất có kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm về công tác kế toán.

•Hiểu biết nghiệp vụ kế toán và thuế,chính sách, quy định về phần hành kế toán đảm nhiệm.

•Kỹ năng làm việc nhóm.

•Kỹ năng tính toán, phân tích, xử lý số liệu kế toán.

•Kỹ năng giao tiếp, trình bày.

•Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.

•Anh văn tương đương IELTS 4.5

Nộp hồ sơ ứng tuyển: Nhấn vào nút "Ứng tuyển" hoặc gửi hồ sơ (kèm hình) đến Phòng Nhân sự qua email hr@thaco.com.vn; voxuancuong@thaco.com.vn theo tiêu đề [Họ tên]_[Vị trí ứng tuyển]_[Nơi làm việc] (Ví dụ: Trần Hoàng_Trợ lý Kinh doanh_TPHCM)

Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 2