Chuyên viên kế toán nghiệp vụ

- Tại : Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai - Số lượng ứng viên : 2

*  Mô tả công việc

• Ghi chép, hạch toán các phát sinh liên quan đến TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đúng quy định theo Công ty và nhà nước.

• Phối hợp bộ phận Hành chính thực hiện công tác bàn giao tài sản. Thực hiện trích khấu hao, phân bổ chi phí; kiểm kê tài sản; quản lý lưu trữ  hồ sơ,…).

• Hạch toán và theo dõi phân bổ chi phí lương, đối chiếu bảo hiểm xã hội và chế độ cho người lao động.

• Thực hiện các chứng từ/báo cáo kế toán của Đơn vị. Lập hồ sơ, hạch toán trích lập dự phòng các khoản đầu tư, các khoản nợ phải thu khó đòi và dự phòng trợ cấp mất việc làm.

• Kê khai, nộp thuế và hạch toán chi phí thuế đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật.

• Lập ủy nhiệm chi, phiếu thu-chi tiền mặt trình Kế toán trưởng.

• Thực hiện kê khai quyết toán thuế GTGT, TNCN, quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

• Thực hiện thanh quyết toán các khoản tạm ứng, thu chi hộ và chi phí liên quan đến nhân viên.

• Theo dõi và quản lý chi phí hành chính.

Yêu cầu tuyển dụng:

• Nam, Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế Toán.

• Có kinh nghiệm về công tác kế toán.

• Hiểu biết nghiệp vụ kế toán và thuế,chính sách, quy định về phần hành kế toán đảm nhiệm.

• Kỹ năng làm việc nhóm.

• Kỹ năng tính toán, phân tích, xử lý số liệu kế toán.

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày.

• Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.

• Anh văn tương đương IELTS 4.5.

Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ  email sau: tuyendungkvnb@thaco.com.vn

(Lưu ý: tiêu đề email ghi không dấu theo cú pháp: [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên]. Ví dụHCM - CV ke toan nghiep vu - Tran Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2