Chuyên viên kế toán kinh doanh xe (SHOWROOM BMW SALA)

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 2

Mô tả công việc:

Hoạt động mua hàng:

• Nhận hồ sơ xe và hóa đơn đầu vào, hạch toán nhập kho và đối chiếu với quản lý kho xe.

• Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán cho Công ty phân phối.

• Định kỳ thực hiện kiểm kê xe lưu kho.

Hoạt động bán hàng:

• Cập nhật thông tin hợp đồng và theo dõi giá từng loại xe, chương trình bán hàng.

• Thực hiện xuất kho ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn bán hàng ghi nhận Doanh thu

• Lập bảng theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thu tiền trong hợp đồng, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.

• Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh xe (chi phí hoa hồng môi giới, marketing, testdrive, giao xe ... ).

• Tổng hợp và xác nhận bảng kê bán hàng theo từng nhân sự và tổ bán hàng.

Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm xe:

• Hạch toán tạm ứng và quyết toán chi phí đăng ký, đăng kiểm xe, xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu hoạt động dịch vụ.

Quản lý hồ sơ xe:

• Quản lý và bảo quản hồ sơ nhận từ Công ty phân phối, giao hồ sơ cho khách hàng.

• Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ và sổ sách theo quy định..

► Tiêu chuẩn tuyển dụng:

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán,

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TCKT, hoặc có kinh nghiệm ở Kế toán bán hàng của công ty bên ngoài.

• Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Hiểu về công việc và hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên.

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp theo yêu cầu công việc.

• Am hiểu luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực TCKT và thuế.

►  Nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: buivanviet1@thaco.com.vn

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HCM - CV ke toan kinh doanh xe - Tran Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 2