CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO - CÔNG ĐOÀN

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

•Theo dõi, kiểm tra, quản trị xuất nhập tồn: Thiết bị, option, …

•Tập hợp, hạch toán và phân bổ các chi phí liên quan đến việc nhập khẩu và xuất bán option. Tính toán và đề xuất đơn giá xuất bán phù hợp từng thời kỳ.

•Lập báo cáo xác định kết quả hoạt động xuất bán option định kỳ hàng tháng.

•Tham gia xấy dựng quy trình quản trị hàng tồn kho; Đề xuất các chính sách liên quan đến quản trị hàng tồn kho.

•Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ đề nghị thu - chi bằng từ quỹ Công đoàn đúng quy định của Công ty và quy định của Liên đoàn lao động VN.

•Lập phiếu thu - chi tiền mặt từ ngân sách công đoàn trình Trưởng ban TCKT công đoàn, Chủ tịch/ phó CT công đoàn.

•Lập báo cáo quyết toán thu – chi tài chính công đoàn bộ VPTQ định kỳ.

•Chuyển đầy đủ, kịp thời hồ sơ, chứng từ, báo cáo lên Công đoàn cơ sở THACO.

•Lưu giữ chứng từ thu – chi sổ kế toán công đoàn cơ sở Thaco, chứng từ nhập khẩu option đúng quy định, dễ trích lục, đảm bảo an toàn.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

•Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế Toán.

•Ít nhất có kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm về công tác kế toán.

•Hiểu biết nghiệp vụ kế toán và thuế,chính sách, quy định về phần hành kế toán đảm nhiệm.

•Kỹ năng làm việc nhóm.

•Kỹ năng tính toán, phân tích, xử lý số liệu kế toán.

•Kỹ năng giao tiếp, trình bày.

•Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.

•Anh văn tương đương IELTS 4.5

Nộp hồ sơ ứng tuyển: Nhấn vào nút "Ứng tuyển" hoặc gửi hồ sơ (kèm hình) đến Phòng Nhân sự qua email hr@thaco.com.vn; voxuancuong@thaco.com.vn theo tiêu đề [Họ tên]_[Vị trí ứng tuyển]_[Nơi làm việc] (Ví dụ: Trần Hoàng_Trợ lý Kinh doanh_TPHCM)

Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 2