Chuyên viên Kế hoạch

- Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi - Số lượng ứng viên : 10

Mô tả công việc:

  • Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của đơn vị.
  • Hỗ trợ các bộ phận triển khai chi tiết kế hoạch sản xuất đã được lãnh đạo phê duyệt.
  • Thực hiện tổng hợp các báo cáo về tiến độ sản xuất của đơn vị.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: quản trị kinh doanh, ngoại thương, công nghệ ô tô, quản lý công nghiệp.
  • Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, thuyết trình.
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 10