Chuyên Viên Điều Phối Quảng Cáo Trực Tuyến

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 2

Mô tả công việc:

* Kế hoạch và điều phối quảng cáo:

- Tiếp nhận, tổng hợp và quản lý kế hoạch quảng cáo trực tuyến của các đơn vị trực thuộc hệ thống THACO.
- Tham gia tư vấn, đóng góp ý tưởng và đề xuất hiệu chỉnh kế hoạch hoạt động quảng cáo trực tuyến nhằm tối ưu hiệu quả marketing cho các sản phẩm, đơn vị, thương hiệu.
- Đầu mối điều phối, phối hợp với các đơn vị trong công tác chuẩn bị hoạt động quảng cáo trực tuyến: tài nguyên quảng cáo, kênh/công cụ thực hiện, đối tác thực hiện, theo dõi chi phí thực hiện, yêu cầu về tối tượng khách hàng, yêu cầu về KPI...

* Kiểm soát hoạt động quảng cáo:

- Trực tiếp tác nghiệp với các đối tác cung cấp dịch vụ trong suốt quá trình triển khai hoạt động quảng cáo trực tuyến, bao gồm: kế hoạch, chuẩn bị, hiệu chỉnh, kiểm soát, đánh giá hiệu quả...
- Triển khai kế hoạch quảng cáo trực tuyến trên các hệ thống mạng quảng cáo booking tới nhân sự phụ trách nghiệp vụ kỹ thuật quảng cáo.
- Theo dõi triển khai và thực hiện báo cáo hoạt động quảng cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị liên quan, bao gồm: thực tế triển khai, thông điệp, chi phí, hiệu quả, đánh giá thực hiện...

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin.
- Kinh nghiệm từ 2 năm làm việc về xây dựng kế hoạch, điều phối triển khai các hoạt động marketing kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở vị trí media planner, digital planner, media buyer hoặc các vị trí có chức năng tương đương tại Digital Agency.
- Am hiểu sâu sắc về marketing kỹ thuật số và các kênh/hình thức/mạng quảng cáo trực tuyến. Cập nhật và nắm bắt được xu hướng phát triển của ngành quảng cáo trực tuyến.
- Khả năng xây dựng KPI theo từng kênh/công cụ/hoạt động quảng cáo trực tuyến cụ thể và đảm bảo hiệu quả thực hiện theo KPI cam kết. Có kinh nghiệm phân tích và quản trị hiệu quả marketing, chi phí marketing.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1