Chuyên viên đào tạo, triển khai phần mềm

Ngày đăng : 19/04/2017 - Ngày hết hạn : 28/04/2017 - Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

- Xây dựng kịch bản, kế hoạch và thực hiện kiểm thử phần mềm

- Soạn thảo tài liệu, đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.

- Quản lý, bảo trì phần mềm

- Tham mưu cho lãnh đạo các giải pháp ứng dụng CNTT vào quản trị và sản xuất

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Công nghệ thông tin hoặc Hệ thống thông tin quản lý.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm thử, đào tạo phần mềm.

- Hiểu biết ngôn ngữ lập trình C#/.NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, Oracle.

- Có kỹ năng xây dựng tài liệu kỹ thuật mô tả phần mềm rõ ràng.

- Có kỹ năng thuyết trình và hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Vị trí tương tự