CHUYÊN VIÊN BÁO CHÍ

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Tổ chức quan hệ đối ngoại với cơ quan báo đài, các tổ chức truyền thông

 • Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh, đối tác truyền thông được phân công phụ trách (theo địa bàn hoạt động, theo phân loại đầu báo các kênh truyền thông báo chí, truyền hình, phát thanh, mạng xã hội...).
 • Đánh giá, thu thập thông tin và báo cáo thường xuyên về danh sách đối tác được phân công quản lý, mức độ hiệu quả của từng kênh, từng đối tác truyền thông, đề xuất giải pháp đẩy mạnh quan hệ đối tác báo chí.
 • Phân loại, quản lý dữ liệu quan hệ báo chí theo yêu cầu của hoạt động truyền thông (địa bàn phát triển, lĩnh vực, mức độ ảnh hưởng ...)
 • Xây dựng chính sách dành cho các đối tác truyền thông được phân loại trong từng giai đoạn hoặc theo sự vụ, trên cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả của từng kênh, đối tác truyền thông.
 • Phụ trách thực hiện các hợp đồng hợp tác truyền thông, xử lý các yêu cầu của đối tác báo chí được phân công phụ trách.
 • Quản lý, tổng hợp theo dõi và báo cáo việc thực hiện hợp đồng hàng tháng.

Phối hợp thực hiện kế hoạch truyền thông theo định hướng của Tập đoàn

 • Hỗ trợ triển khai kế hoạch truyền thông cho từng sự kiện, thương hiệu, dự án.
 •  Phụ trách phát hành tin bài tới các đối tác báo chí được phụ trách.
 •  Tổng hợp và quản lý việc lên tin bài để đạt kế hoạch truyền thông đặt ra.

Xử lý sự cố trên báo chí

 • Tham mưu xử lý sự cố truyền thông liên quan đến đối tác báo chí có ký kết hợp tác được phân công phụ trách. Báo cáo tình trạng xử lý thường xuyên cho lãnh đạo.
 • Tổng hợp và lưu trữ dữ liệu về các sự cố truyền thông, phân tích hiệu quả và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quan hệ báo chí hoặc giảm thiểu chi phí.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành PR, Báo chí; 

Kiến thức về Truyền thông:

 • Am hiểu về báo chí, các quy định về luật Truyền thông;

Kiến thức chung:

 • Kiến thức về BĐS, ô tô của Tập đoàn.
 • Kiến thức về xã hội.
 •  Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian và kiểm soát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ
 • Khả năng giải quyết vấn đề (lập kế hoạch, phân tích, đánh giá vấn đề)
 • Thành thạo tin học Văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, outlook)
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp.
 • Thái độ trung thực, nhiệt huyết với công việc

(Ưu tiên tuyển nữ, ngoại hình ưa nhìn, độ tuổi từ 25 - 28 tuổi)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1