CHUYÊN VIÊN \ TRỢ LÝ TUYỂN DỤNG

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 2

Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc tuyển dụng: Kiểm soát định biên, lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận nhu cầu, đăng tuyển, lọc hồ sơ, quản lý thông tin ứng viên, tổ chức thi tuyển, phỏng vấn…

Có khả năng soạn thảo các quy trình, quy chế tuyển dụng, tổ chức triển khai việc thực hiện quy chế, quy trình tuyển dụng, báo cáo định kỳ tình hình tuyển dụng.

Cập nhật, hệ thống hóa các bài test tuyển dụng, kiểm soát thực hiện thống nhất quy trình tuyển dụng.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý nhân sự, Luật, Kinh tế.

Trên 3 năm kinh nghiệm về nhân sự (ưu tiên ứng viên từng làm chuyên viên tuyển dụng tại các công ty lớn).

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết trình, huấn luyện và thiết lập mối quan hệ tốt.

Khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao. Anh văn giao tiếp thông thạo.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Số lượng ứng viên : 1